Marko Rodics

In recent years, I have been examining the effect made on the present of Hungary by the period between the 2nd World War and the change of regime in Hungary in 1989 . I treat this period as the "Unprocessed Past". I make objects and works of arts that I consider as a fictitious reconstruction of the regime critical work of art between 1945 and 1989 that did not happen to come into existence.

[ Az utóbbi években, a II. világháború és az 1989-es magyarországi rendszerváltozás közötti időszak Magyarország jelenére gyakorolt hatásait vizsgálom. Ezt az időszakot "Feldolgozatlan Múlt"-ként kezelem. Olyan tárgyakat hozok létre, melyeket az 1945 és 1989 között nem megvalósult rendszerkritikus művek fiktív rekonstrukcióinak tekintek. ]

Curriculum vitae

[ Szakmai életrajz ]

Unprocessed Past

[ Feldolgozatlan Múlt ]

TRICKS

[ Trükkök ]

Photography

[ Fotográfia ]

Portfolio

[ Portfólió ]